Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 29.11.2022 r. dostawca energii cieplnej Veolia Energia Warszawa S.A. wprowadził nowe Taryfy dla ciepła, które zostały zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr  DRE.WRC.4210.37.2022.142.XXIII.RWy z dnia 10 listopada 2022 r.

Koszty ciepła i stawki opłat za centralne ogrzewanie oraz podgrzew ciepłej wody są niezależne od Spółdzielni.

Nowe taryfy niestety oznaczają podwyżki zaliczek opłat z tytułu centralnego ogrzewania i przygotowania centralnej ciepłej wody.

Po dokonaniu niezbędnych analiz Dział Księgowości przygotował stosowną korektę wysokości zaliczek opłat z tytułu centralnego ogrzewania i podgrzania wody od 01.01.2023 r.

Poniżej przedstawiamy Państwu porównanie taryf Veolia Energia Warszawa S.A. w okresie od 01.10.2021 i od 01.01.2023.

L.p.

Nazwa składnika

Jedn. miary

 

01.10.2021

23% VAT

29.11.2022     z rekompensatą od 01.01.2023 - 23%VAT

% zmiany  01.10.2021-01.01.2023

1.

Cena za moc  cieplną zamówioną

Zł/MW m-c

5 383,33

6 120,60

13,69%

2.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Zł/MW m-c

4 165,41

4 803,88

15,32%

3.

Cena ciepła

Zł/GJ

45,53

84,75

86,14%

4.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Zł/GJ

15,24

17,54

15,09%

 

Razem cena za GJ

Zł/GJ

60,77

102,29

 

 

Jednocześnie podkreślamy, że spółdzielnia nie jest producentem energii cieplnej i nie ma żadnego wpływu na decyzję w zakresie wzrostu poziomu stawek określonych w taryfie. Spółdzielnia otrzymała zgodnie ze złożonym wnioskiem i obowiązującym prawem taryfę na dostawę ciepła z rekompensatą. To dostawca występuje o zmiany, a zatwierdza je Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Indywidualne zawiadomienia o nowych wysokościach opat zostały przekazane do Państwa skrzynek pocztowych, e-mailem lub na wskazany adres korespondencyjny zgodnie ze złożonym oświadczeniem.

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl