Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 56 /2022                                                                                                           Warszawa, 26.09.2022 r.

 

Pani/Pan

Zgodnie z zapisem §104 ust. 5. Statutu Spółdzielni Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 24 września 2022 r. zwołuje na dzień 26 września br. na godz. 17.00 zebranie nowo wybranych członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022 – 2025 r.

Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Sobieskiego 18 (wejście od zaplecza sklepu Biedronka).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej:
  1. Wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej (głosowanie tajne),
  2. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności komisji stałych Rady Nadzorczej (głosowanie jawne),
  3. Ustalenie składu stałych komisji Rady Nadzorczej,
  4. Wybór przewodniczących komisji stałych Rady Nadzorczej – Komisja Rewizyjna, Komisja Techniczna, Komisja Samorządowa (głosowanie tajne),
 4. Sprawy wniesione przez członków Rady Nadzorczej,
  1. Przedstawienie najpilniejszych spraw, którymi powinna zająć się Rada Nadzorcza,
  2. Pozostałe sprawy wniesione przez członków Rady Nadzorczej,
 5. Ustalenie terminów dyżurów członków Rady Nadzorczej,
 6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

            

                                                                                      Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia                                                                                                                                    Małgorzata Jasińska

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl