Aktualności

     Warszawa, dnia 22.09.2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że do projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni wyznaczonego na dzień 24 września 2022 r. wpłynęły poprawki do następujących Uchwał:

Zgłoszone poprawki zostaną omówione i poddane pod głosowanie w odpowiednich punktach porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w Zebraniu!

Serdecznie Zapraszamy,

ZARZĄD