Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

     Warszawa, dnia 22.09.2022 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że do projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni wyznaczonego na dzień 24 września 2022 r. wpłynęły poprawki do następujących Uchwał:

  • Uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2021 r.
  • Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółdzielni
  • Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Komitetów Domowych Mieszkańców
  • Uchwały w sprawie utworzenia celowego funduszu inwestycyjnego
  • Uchwały w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż mieszkania przy ul. Kr. Marysieńki 19 m 1 na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z udzieleniem bonifikaty w wysokości 60% od ceny sprzedaży wynoszącej 349.000 zł ustalonej opinią uprawnionego rzeczoznawcy sporządzonej 25.08.2022 r.
  • Uchwały w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż mieszkania przy ul. Gubinowskiej 4 m 108A na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z udzieleniem bonifikaty w wysokości 60% od ceny ustalonej opinią uprawnionego rzeczoznawcy.

Zgłoszone poprawki zostaną omówione i poddane pod głosowanie w odpowiednich punktach porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w Zebraniu!

Serdecznie Zapraszamy,

ZARZĄD

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl