Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 96 /2022                                                                                                             Warszawa, 3.08.2022 r.

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej informuje, że w dniu 10 sierpnia 2022 roku o godz. 17.30 odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w trybie zdalnym przy pomocy komunikatora MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN nr 09/06/2022 z dnia 27.06.2022r.
 3. Sprawy wniesione przez Zarząd:
  1. Informacja Prezesa Zarządu w sprawie możliwości zorganizowania w miesiącu wrześniu br Walnego Zgromadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie wcześniejszym niż zaplanowany na 24 września.
  2. Przyjęcie zmian w Regulaminie KDM.
  3. Przyjęcie porządku obrad WZ oraz uchwał do podjęcia przez WZ.
  4. Informacja dotycząca organizacji WZ.
  5. Sprawy różne.
 4. Sprawy wniesione przez członków RN:
  1. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.
  2. Sprawy różne.
  3. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej, wstępnie zaplanowanego na dzień 29.08.2022.
 5. Zakończenie posiedzenia.

                                                                  Przewodnicząca Rady Nadzorczej

           Elżbieta Karpińska

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl