Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 81 2022                                                                                                                              Warszawa, 20.06.2022 r.

Pani/Pan

Przewodnicząca Rady Nadzorczej informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej  odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni w pawilonie przy ul. Sobieskiego 18 w dniu 27 czerwca 2022 o godz. 17.30.

 1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.
 2. Informacja audytora dotycząca badania Sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 3. Przyjęcie protokołu nr 8/05/2022 z posiedzenia RN w dniu 23 maja 2022 r.
 4. Przyjęcie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok (Uchwała).
 5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2021 rok (Uchwała).
 6. Sprawy wniesione przez Zarząd:
  1. Informacja dotycząca realizacji wniosków członków Spółdzielni przyjętych przez WZCz w 2019 roku.
  2. Omówienie stanu przygotowań do WZCz w dniu 24 września 2022 r.
  3. Omówienie propozycji zmian do Statutu.
  4. Aktualizacja Planu remontów na 2022 rok (Uchwała).
  5. Zatwierdzenie Planu pracy Zarządu na III kwartał 2022 (Uchwała).
  6. Informacja dotycząca oddanych SPEC i jego następcom prawnym urządzeń węzłów cieplnych w nieruchomościach jednobudynkowych.
  7. Omówienie zagadnień omawianych na posiedzeniach Zarządu, na podstawie protokołów z posiedzeń.
  8. Sprawy różne.
 7. Sprawy wniesione przez członków RN:
  1. Korespondencja skierowana do Rady Nadzorczej.
  2. Propozycja ustalenia górnego limitu wynagrodzenia dla Członków Zarządu – realizacja wniosku przyjętego przez WZCz w 2019 roku.
  3. Sprawy różne.
  4. Potwierdzenie terminu następnego posiedzenia Rady Nadzorczej wstępnie ustalonego na dzień 11 lipca 2022.

Część niejawna

 1. Przyznanie Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za rok 2021.  (Uchwała).
 2. Wyznaczenie dodatkowych zadań kwartalnych dla Zarządu na III kwartał 2022 (Uchwała).
 1. Zakończenie posiedzenia.

                                                                  Przewodnicząca Rady Nadzorczej

          Elżbieta Karpińska

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl