Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Rada Nadzorcza SM „Osiedle Wilanów"

L.dz. RN/ 74 /2022                                                                                                                   Warszawa, 6.05.2022 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej informuje, że najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 13 maja  2022 roku (piątek) w sali konferencyjnej Spółdzielni przy ul. Sobieskiego 18 o godzinie 18.00.

Proponowany porządek obrad:

       1. Otwarcie zebrania i przyjęcie porządku obrad.

Część niejawna

  1. Informacja Komisji Konkursowej RN do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu dotycząca przebiegu prac Komisji.
  2. Przesłuchanie kandydatów na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu.
  3. Przedłużenie oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Członka Zarządu (Uchwała).
  4. Dokonanie wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu i podjęcie uchwały w sprawie powołania wybranego kandydata do pełnienia funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”  (Uchwała).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia członków RN do podpisania umowy z osobą powołaną  na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu na okres kadencji 2022-2025 oraz do podpisania aneksu do umowy z członkiem RN oddelegowanym do czasowego pełnienia funkcji Zastępcy Członka Zarządu (Uchwała).

Część jawna

  1. Potwierdzenie terminu następnego posiedzenia RN wyznaczonego na dzień 23.05.2022.
  2. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Elżbieta Karpińska

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl