Dotyczy: Inwestycji przy ul. Nałęczowskiej 33/35

objętej decyzją nr 303/MOK/WIL/2014 z dnia 06.08.2014 r. zaskarżonej przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów".

 

Działając na podstawie zalecenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” Pana Zdzisława Horodeckiego

 

Informujemy, że:

 

Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 486/I/2014 z dnia 17 października 2014 r. po rozpatrzeniu odwołań: Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów” i Biura Gospodarki Nieruchomościami Delegatury w Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy uchylił w całości zaskarżoną decyzję Prezydenta m.st. Warszawy nr 303/MOK/WIL/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji oraz postanowieniem nr 619/I/2014 z dnia 17 października 2014 r. wyłączył Prezydenta m.st. Warszawy i do załatwienia sprawy wyznaczył Starostę Mińskiego.

 

 

Z up. Wojewody Mazowieckiego

Małgorzata Dąbrowska – Zysek

Zastępca Kierownika Oddziału Postępowań

Odwoławczych Nadzwyczajnych

 

 

ZARZĄD 

 

/-/ Janusz Smyl                                                     /-/ Henryk Dumała

Zastępca Prezesa ds. Technicznych                                 Prezes Zarządu                

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl