Aktualności

Protokół ze spotkania z dnia 2.10.2014 r. z inwestorem budowy apartamentowca przy ul. Nałęczowskiej 33-35

 (nr działek 171, 172 z obrębu 1- 0,5 - 37).

 

Spotkanie zorganizowano z inicjatywy Rady Nadzorczej Spółdzielni i urzędu Dzielnicy Wilanów. Na prośbę Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM” OW”. Burmistrz Dzielnicy Wilanów pan Ludwik Rakowski skontaktował się z inwestorem i doprowadził do zgody na spotkanie oraz ustalenia jego terminu.

 

Na spotkaniu obecni byli:

Krzysztof Suskiewicz – Przedstawiciel BDH Development;

Wiesław Chernik – Przedstawiciel BDH Development;

Daniel Frąc – Przedstawiciel BDH Development

Zdzisław Horodecki – Przewodniczący RN;

Andrzej Grzejszczyk – Zastępca Przewodniczącego RN

Zofia Krasińska – Sekretarz RN;

Roman Komorowski – Członek RN;

Henryk Dumała – Prezes Zarządu;

Janusz Smyl – Zastępca Prezesa Zarządu.

 

1. Otwarcie zebrania.

O godz. 12:00 Przewodniczący RN Zdzisław Horodecki otworzył zebranie i przedstawił wszystkich członków spotkania. Poinformował, że spotkanie odbywa się dzięki pomocy Burmistrza Dzielnicy Wilanów, który nakłonił przedstawicieli inwestora do rozmowy z członkami RN Spółdzielni celem omówienia problemów związanych z inwestycją przy ul. Nałęczowskiej 33-35.

Następnie głos przekazał panu Romanowi Komorowskiemu.

2. Omówione zagadnienia:

Pan Roman Komorowski zwrócił uwagę przede wszystkim na to, że przy wydawaniu WZZT jest zgoda na 11 kondygnacyjny, wysoki na 36 m. budynek, co jego zdaniem jest nieprawidłowe, ponieważ budynki sąsiadujące mają wysokość do 30 m. Zasygnalizował też przewidywane trudności z obsługą komunikacyjną inwestycji oraz jej wpływ na istniejące już budynki SM „Osiedle Wilanów”.

Przedstawiciel BDH Development poinformował, że spółka ich została „przymusowym” inwestorem. Jest spółką - córką banku. Nieruchomość została przejęta przez bank, ale sama ziemia nie jest tym, co bank interesuje, ponieważ dopiero po wybudowaniu apartamentowca można odzyskać pieniądze w nią zainwestowane. Firma BDH od 1.5 roku zaczęła zajmować się tą działką, dzięki czemu została ona uporządkowana. Na wniosek Burmistrza Wilanowa – został doprojektowany wjazd dodatkowy od ul. Niemirowskiej. Na bazie tych warunków spółka BDH Development wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na budowę i uzyskała je.

Przewodniczący RN pan Zdzisław Horodecki poruszył problemy komunikacji, wjazdów do aparatamentowca oraz zadał pytania, dlaczego nie może być wjazdu od ul. Nałęczowskiej i czy zatoka projektowana, przy ul. Nałęczowskiej przewidziana jest na autobus. Zauważył również, że już teraz jest bardzo dużo samochodów i wyjazdy z ul. Goplańskiej się blokują.

Pan Roman Komorowski uważa, że BDH jak również Spółdzielnia została wprowadzona w błąd.

Chciałby, aby przeprowadzić wizję lokalną to dokładnie wtedy doprecyzuje swoją wypowiedź. Potwierdził także, że gdy inwestycja zostanie zrealizowana, to będzie tu bardzo duża katastrofa komunikacyjna, ponieważ już w tej chwili jest problem z zaparkowaniem auta.

Zauważył, także, że w dzisiejszych czasach ludzie mają po 2 samochody w rodzinie, wiec przybędzie ponad 100 dodatkowych samochodów.

Prezes Zarządu Henryk Dumała zwrócił uwagę, że ul. Goplańska jest już nieprzejezdna w tej chwili, a jak dojdzie do realizacji inwestycji to może ona stać się całkowicie niedrożna.

Pan Roman Komorowski zapytał czy można zmienić wjazd i wyjazd z inwestycji.

Zastępca Prezesa Janusz Smyl zaproponował, aby wystąpić o zmianę zasad ruchu drogowego w ten sposób, aby ul. Goplańska była jednokierunkowa z wyjazdem w lewą stronę.

Pani Zofia Krasińska (mieszkaniec budynku przy ul. Sobieskiego 14) stwierdziła, że w czasie swoich obserwacji ustaliła, że po godzinie 8 w dzień powszedni z ul. Goplańskiej na ul. Sobieskiego do ruchu włącza się ok. 20 samochodów w ciągu 4 min. Włączenie do ruchu dodatkowych 300, a może nawet 400 samochodów spowoduje ogromne korki.

Przewodniczący RN Zdzisław Horodecki podsumował, że na dzisiejszym spotkaniu przedstawione zostały inwestorowi problemy chwili obecnej i podkreślił, że po realizacji budynku staną się one jeszcze większe.

Pan Roman Komorowski zwrócił też uwagę, że popełniono błąd, ponieważ WZZT dla nieruchomości wydał urząd Dzielnicy Mokotów. Obejmował on ul. Goplańską, która nie podlega Dzielnicy Mokotów, tylko Dzielnicy Wilanów.

Zastępca Prezesa Janusz Smyl poinformował, że ul. Nałęczowska ujęta jest w MPZP jako czteropasmowa jezdnia.

W odpowiedzi przedstawiciele spółki BDH Development stwierdzili, że są ograniczeni przepisami i wydanymi warunkami zabudowy, dlatego też nic nie mogą zrobić, aby przesunąć wjazdy, czy spowodować, by nie było problemu komunikacyjnego.

Przewodniczący RN Zdzisław Horodecki zapytał, czy jest możliwość, aby cofnąć o 1m inwestycję. Inwestorzy stwierdzili, że jest to niemożliwe.

Architekt Daniel Frąc powiedział, że są trzy grupy problemów: planistyczna, komunikacyjna i parametry zabudowy. Zaznaczył, że w tej chwili w Warszawie jest tendencja do ograniczenia miejsc parkingowych. Poinformował także, że dla działki tej był wyznaczony teren do analiz, co jest obszarem równym promieniowi 3-krotnej szerokości działki i tu nie było żadnego błędu co do wysokości.

W odpowiedzi na pytanie pani Zofii Krasińskiej poinformował, że od ul. Niemirowskiej ma być 11 kondygnacji a od ulic Goplańskiej, Nałęczowskiej i Podgórskiej 6 kondygnacji.

Pan Daniel Frąc architekt spółki BDH Development może jedynie zaproponować zainteresowanym aktywne lobbowanie w Urzędzie Wilanów i Miasta st. Warszawy aby wpłynąć na władze Wilanowa i skłonić je do zainwestowania w ul. Goplańską. Ulica ta należy do Dzielnicy Wilanów, dlatego inwestor z terenu Mokotowa nic nie może zrobić.

Pan Roman Komorowski zauważył, że, w MPZP Wilanów na działce o nr 174 jest przewidziany parking wielopoziomowy, który ma być własnością Spółdzielni. Zapytał, czy ewentualnie można by połączyć jakoś te dwie inwestycje.

W podsumowaniu przedstawiciele inwestora stwierdzili, że chcą współpracować ze Spółdzielnią, ale ich możliwości są ograniczone i uwarunkowane przepisami prawa. Strony zadeklarowały chęć dalszej współpracy w razie pojawienia się kolejnych problemów.

Prezes Zarządu Henryk Dumała poprosił o przesłanie do Spółdzielni wizualizacji zaprojektowanego obiektu, aby mógł zapoznać z nią zainteresowanych inwestycją mieszkańców.

 

Ad 6.

Zakończenie obrad.

W podsumowaniu Przewodniczący RN Zdzisław Horodecki podziękował obecnym i zakończył je konkluzją, że obie strony zadeklarowały chęć dalszej współpracy w razie pojawienia się kolejnych problemów.

 

Na tym o godz. 12:40 spotkanie zakończono.

 

Sekretarz                                                                             Przewodniczący

Rady Nadzorczej                                                                 Rady Nadzorczej

Zofia Krasińska                                                                 Zdzisław Horodecki