Warszawa,dn. 24.09.2014r

Komisariat Policji Warszawa Wilanów

           KPPR. 9/20/8625/14

           KPPR....:.. 8933/14

 

                                      Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów"

                                                                                         Rada Nadzorcza

                                                                                       Zdzisław Horodecki

                                                                                  ul. Niemirowska 1 m. 4

                                                                                      02-921 Warszawa

 

W odpowiedzi na pisma z dnia 8 września 2014 roku oraz 15 września 2014 roku dotyczące podszywania się pod funkcjonariusza Policji informuję, że podjęto działania mające na celu eliminowanie przypadków naruszeń prawa oraz sankcjonowania osób dopuszczających się czynów godzących w poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Wilanów.

Dzielnicowy rejonu przeprowadził rozmowę z p. Jerzym Henkelmanem — dozorcą budynków Sobieskiego 8 i Sobieskiego 14 oraz z mieszkańcami, których poinformował o sposobie postępowania w podobnych sytuacjach.

Jednocześnie w związku z powtarzającymi się przypadkami dokonywania oszustw metodą na tzw. „wnuczka", „kuzyna" lub „policjanta" Komisariat Policji Warszawa Wilanów zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie kampanii informacyjnej skierowanej szczególnie do osób starszych i mieszkających samotnie.

Analiza przestępstw wykazała, że osoby starsze lub samotne często padają ofiarami oszustów podających się za osobę bliską lub policjanta - Centralnego Biura Śledczego.

W związku z powyższym proszę o poinformowanie członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów" o opisywanym zjawisku.

Dotychczasowe ustalenia wskazują, że sprawca oszustwa dzwoniąc na telefon stacjonarny podaje się, lub sugeruje, że jest członkiem rodziny. Gdy rozmówca zdobędzie zaufanie, udziela instruktażu swojej ofierze o sposobie postępowania, najczęściej wypłaceniu oszczędności z banku lub uzyskaniu szybkiego kredytu, który następnie w podstępny sposób jest przekazywany osobie — kolejnemu sprawcy, którą przysyła domniemany „kuzyn".

W innych przypadkach taką rozmowę telefoniczną z oszustem przerywa inna osoba najczęściej mężczyzna podający się za policjanta, który informuję ofiarę, że rozpracowuje grupę oszustów. Następnie osoba podająca się za policjanta instruuje ofiarę o konieczności zgromadzenia kwoty pieniędzy w kwocie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych i namawia do jej przekazania oszustowi, który zostanie zatrzymany przez Policję na gorącym uczynku przestępstwa. Podczas prowadzonej rozmowy przestępca w celu uwiarygodnienia okoliczności zdarzenia poleca zatelefonowanie pod numery wywoławcze 112 lub 997. Pokrzywdzeni najczęściej podczas rozmowy telefonicznej nie odkładają słuchawki, tym samym nie rozłączają dotychczasowego połączenia i wybierają numery alarmowe Policji (112 lub 997), pozostając tym samym na łączu ze sprawcą z którym rozmawiali wcześniej.

W tym momencie, kolejny oszust (kolejny głos w słuchawce) potwierdza informacje lub dane osobowe wskazane przez poprzedniego sprawcę i udziela instruktażu o sposobie postępowania, wskazując miejsce i osoby, gdzie przekazane mają być pieniądze.

Innym także często odnotowywanym sposobem działania oszustów jest informowanie osób starszych, że członek rodziny uległ wypadkowi lub jest zatrzymany przez Policję i na zabieg w szpitalu lub zwolnienie z aresztu Policji potrzebne są pieniądze. Dalsze postępowanie oszustów jest analogiczne, jak w innych opisanych powyżej przypadkach.

Oczywiście mogą pojawić się inne treści rozmów i sposoby wyłudzenia pieniędzy. Z uwagi na powyższe apelujemy, aby zachować ostrożność w kontaktach z nieznajomymi, jak również każdorazowo potwierdzić „prośbę o pomoc”, kontaktując się bezpośrednio z osobami najbliższymi.

Jednocześnie w przypadku zaistnienia ww. okoliczności prosimy kontaktować się z Dyżurnym Komisariatu Policji Warszawa Wilanów dzwoniąc pod nr tel. (22) 60-32-503, lub też Pogotowiem Policji SSK Komendy Stołecznej Policji o nr wywoławczym (22) 60-33-222 w celu przekazania informacji o ww. zdarzeniu i uniknięciu oszustw.

Jeśli to możliwe proszę w każdym opisanym powyżej przypadku powiadomienie jednostki Policji odbywało się z telefonii komórkowej co znacząco przyczyni się do utrudnienia i wyeliminowania działania potencjalnych sprawców oszustw.

 

 

 

Naczelnik

Wydziału Prewencji

          Komisariatu Policji Warszawa Wilanów

 

 

 

Komisariat Policji Warszawa Wilanów 02-925 Warszawa ul. Okrężna 57

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl