Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Wilanów”

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Prezesa Zarządu

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat.

Zatrudnienie na okres do dnia 30.06.2023

z możliwością przedłużenia umowy o pracę na 3-letnią kadencję.

 1.   Zakres obowiązków

Nadzorowanie prac związanych z przeprowadzaniem remontów oraz konserwacji zasobów Spółdzielni oraz współpraca z firmami świadczącymi powyższe usługi. Nadzór nad zapewnieniem ciągłości zaopatrzenia budynków zarządzanych przez Spółdzielnię energię cieplną, gaz, zimną wodę i energię elektryczną oraz zapewnienie sprawnego działania pozostałych urządzeń technicznych związanych z funkcjonowaniem budynków.

 1. Wymagania konieczne
 1. Wykształcenie wyższe techniczne
 2. Co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym.
 3. Dobra znajomość prawa budowlanego i przepisów powiązanych, w tym zagadnień techniczno-eksploatacyjnych dotyczących zasobów mieszkaniowych.
 4. Doświadczenie w zakresie prowadzenia, kierowania lub nadzorowania prac budowlanych, remontów, konserwacji i eksploatacji oraz utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych spółdzielni.
 5. Znajomość zasad przedmiarowania, kosztorysowania robót budowlano-montażowych, przygotowania specyfikacji technicznej i umów związanych z działalnością remontową, konserwacyjną i eksploatacyjną zasobów spółdzielni, umiejętność ich oceny i kontroli ich realizacji.
 6. Znajomość zagadnień związanych z organizacją przetargów, w tym również przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
 7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 1. Wymagania pożądane
  1. Posiadanie uprawnień budowlanych,
  2. Praktyczna znajomość przepisów prawa, regulujących działalność spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
  3. Referencje.

Prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego zawierającego informację o oczekiwaniach finansowych na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w wersji papierowej w siedzibie SM „Osiedle Wilanów” ul. Niemirowska 1 w terminie do dnia 15.04.2022 roku. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W procesie rekrutacji wybrani kandydaci będą proszeni o uzupełnienie aplikacji o następujące dokumenty:

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań,
 2. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty
 3. Oświadczenie (dostępne do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni)

Dane osobowe Kandydatów zostaną użyte jedynie w procesie rekrutacji, a następnie trwale usunięte.

Dodatkowe informacje o wymogach formalnych i merytorycznych oferty udzielane będą w odpowiedzi na zapytania skierowane na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Oświadczenie kandydata

Regulamin konkursu określającego zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu SM Osiedle Wilanów

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl