Aktualności

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy pierwsze koszenie trawy w tym sezonie. W ubiegłym roku wykonaliśmy tylko 3-krotne koszenie terenów zielonych dostosowując je do potrzeb i zaleceń jednostek zieleni miejskiej.

Informujemy również, że wprowadzamy zróżnicowany system koszenia (ograniczający częściowo liczbę kolejnych koszeń) uwzględniający obserwacje oraz potrzeby danego terenu z częstotliwością wynikającą z rzeczywistej siły wzrostu trawy i warunków atmosferycznych.

Jednocześnie nadmieniamy, że koszenie jest niezbędnym zabiegiem pielęgnacji trawników, który prowadzi do redukcji darni i nie pozwala na powstawanie rżysk i procesów  gnilnych trawy, a w rezultacie rzadsze pokrycie gleby darnią, co by miało odwrotny skutek względem retencji wody.

17 maja 2021                                                                                                                            Dział Eksploatacji