Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy pierwsze koszenie trawy w tym sezonie. W ubiegłym roku wykonaliśmy tylko 3-krotne koszenie terenów zielonych dostosowując je do potrzeb i zaleceń jednostek zieleni miejskiej.

Informujemy również, że wprowadzamy zróżnicowany system koszenia (ograniczający częściowo liczbę kolejnych koszeń) uwzględniający obserwacje oraz potrzeby danego terenu z częstotliwością wynikającą z rzeczywistej siły wzrostu trawy i warunków atmosferycznych.

Jednocześnie nadmieniamy, że koszenie jest niezbędnym zabiegiem pielęgnacji trawników, który prowadzi do redukcji darni i nie pozwala na powstawanie rżysk i procesów  gnilnych trawy, a w rezultacie rzadsze pokrycie gleby darnią, co by miało odwrotny skutek względem retencji wody.

17 maja 2021                                                                                                                            Dział Eksploatacji

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl