Warszawa, dn. 13.08.2014 r.

 

INFORMACJA

dotyczy opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę

 

                Zarząd S.M. „Osiedle Wilanów” informuje, że w dniu 05.08.2014 r. otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do zmiany taryf dostawy ciepła do lokali mieszkalnych z terminem obowiązywania od dnia 1.08.2014 r.

 

Lp.

Rodzaj cen

Jednostka miary

Cena dotychczasowa

Nowa cena

1.

Cena za zamówioną moc ciepłą

zł/MW/ m - c

4491, 91 zł

2 983,49 zł

2.

Cena ciepła

zł/GJ

22,06 zł

25,65 zł

 

W efekcie nastąpi znaczne zmniejszenie korzyści wynikających z ograniczenia mocy zamówionej zaś podwyżka ceny ciepła (o 16%!) spowoduje w miesiącach zimowych wzrost opłat o ponad 5%.

W przypadku zmian stawki opłat za usługi przesyłowe ciepła powiadomimy Państwa w kolejnym ogłoszeniu.

 

ZARZĄD

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl