Warszawa, dn. 27.03.2017 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” informuje, że został zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni wynik przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy remontu wejść głównych do budynku przy ul. Królowej Marysieńki 19. 

Do realizacji robót wybrano Firmę Handlowo – Usługowo - Budowlaną „JACK” Jacek Kaźmierczak.

Remont rozpocznie się od dnia 24.04.2017r. 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl