Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni oraz materiały na WZCz

Warszawa, dnia 21.05.2015 r.

 

Porządek obrad na posiedzenie RN w dniu 18.05.2015 r.

Rada Nadzorcza SM „Osiedle

...

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy remontu instalacji wewnętrznych linii zasilających oraz modernizacji instalacji administracyjnej w budynku przy ul. Królowej Marysieńki 33

 Warszawa,dn.07.05.2015 r.

 

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Sobieskiego 16

Przetarg nieograniczony na dobudowę wiatrołapów do wejść do budynku przy ul. Sobieskiego 14 w W -wie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle

...

Informacja o przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy dobudowy wiatrołapów do wejść do budynku przy ul. Sobieskiego 14

Porządek obrad na posiedzenie RN w dniu 13.04.2015 r.

Rada Nadzorcza SM „Osiedle

...

Przetarg nieograniczony na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Sobieskiego 16 w Warszawie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Wilanów” w Warszawie, ul.

...

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl