Warszawa, 30.06.2020 r.
Podsumowanie I półrocza 2020 r.
 
 • Zarząd wystąpił z wnioskiem i uzyskał dofinansowanie z ZUS dla Spółdzielni w kwocie ponad 60.000 złotych w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej,
 • wynegocjowane zostały z wykonawcą remontu balkonów na ul. Goplańskiej 25 bardzo korzystne kary umowne z tytułu opóźnień w realizacji umowy,
 • przeprowadzono reorganizację zatrudnienia w celu zwiększenia efektywności pracy i zadowolenia Mieszkańców,
 • wdrożono zalecania sanitarne GIS w stanie epidemii, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i biurze Spółdzielni,
 • wprowadzono organizacyjne i techniczne możliwości pracy zdalnej w czasie ograniczonego dostępu do Biura,
 • przeprowadzono 7 postępowań przetargowych, 3 postępowania rozstrzygnięto,
 • wykonano kompleksowy remont dźwigu osobowego w kl. III budynku przy ul. Królowej Marysieńki 33,
 • zakończono remont loggii w budynku przy ul. Goplańskiej 25, 
 • rozpoczęto remont korytarzy i klatek schodowych w budynku przy ul. Gubinowskiej 4,
 • uzgodniono i przygotowano wzornik i wizualizację balkonów dla Wilanowa II,
 • pracownicy Działu Technicznego przeprowadzili roczną kontrolę budynków,
 • skierowano do Veoli wnioski o zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i ciepłą wodę dla wszystkich budynków mieszkalnych,
 • w związku z kończącymi się umowami, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór firm świadczących usługi utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni dla 12 budynków,
                                                                                       Z poważaniem,
                                                                                                                          Zarząd SM „Osiedle Wilanów” 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl