Warszawa, dnia 17.06.2020 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Uprzejmie informujemy, że po okresie wstrzymania koszenia trawy z powodu braku opadów, od dnia 22.06.2020r. przystępujemy do pierwszego koszenia terenów wspólnych Spółdzielni.

Prace wykonywane będą zgodnie z zaleceniami Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w czasie upałów i deficytu opadów koszenie będzie ograniczane, co pozwoli na utrzymanie wilgotności gleby i poprawę bioróżnorodności ekosystemu.

                                                                                                                                 Zarząd i Administracja                  

                                                                                                                                 SM „Osiedle Wilanów”

 

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl